POLİTİKAMIZ

Dünya şirketi olma yolunda ilerleyen ve tüm iş süreçlerinde kurumsallaşmayı hedefleyen şirketimiz, amaçların gerçekleşmesinde insan unsurunun belirleyiciliğine inanarak “önce insan” anlayışıyla hareket eder.

Misyon, vizyon ve değerlerimiz; çalışanlarımıza bir pusula gibi yön göstererek yolumuzu aydınlatır. Çalışanlarımız; takım ruhu, iş ve güç birliği ve birbirini tamamlayıcı yetenek ve yeterliliklerden oluşan sinerjiyi simgeler.

Bireyselliğin yerini ortak akıl ve çalışmanın aldığı, bilgi ve kaynakların etkin kullanımıyla koordinasyon ve bütünleşmenin arttığı Grubumuzda; yetkilendirme ve inisiyatif kullanmanın teşvikiyle beraber, çağdaş yönetim, değişim, performans ve eğitim politikaları uygulanmaktadır.

Dati Yatırım Holding A.Ş., çözen, uygulayan ve geliştiren ve biz diyebilen üstün nitelikli çalışanlarımızla, iletişime dayalı ve şeffaf organizasyon yapımızla yarattığımız yüksek sadakat ortamı ile zorlu rekabet koşulları içerisinde kurumsal hedeflerine ulaşır.