İK UYGULAMALARI

Dati Yatırım Holding’de çalışanlarımızda aradığımız ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinlikler dışında, ilk olarak Dati Yatırım Holding A.Ş. değerleriyle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır. Samimi olmak, gerçek bir ailenin mensubuymuşçasına iş arkadaşlarını, kurumunu ve bağlı şirketlerini sahiplenmek, yoğun bir iş temposunda yaratıcı çalışabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek öncelikli değerlendirilen kriterlerdir. Performans değerlendirme ve kariyer planlama süreçlerinde de bu doğrultuda planlama ve değerlendirmeler yapılmaktadır.Performans Değerlendirmesi

Uygulanan Performans Yönetim Sistemimizin amacı, Holding çalışanlarımız ve bağlı şirket gruplarımızın verimliliğini arttırmak, grup içi gerekli rotasyonları sağlamak ve performansımızı etkileyen unsurları pozitif yönde kullanarak grubumuza değer katabilen bir ekiple sürekli gelişimi sağlamaktır. Sistem çalışanlarımızın potansiyellerini en üst noktada değerlendirmelerini desteklemektedir.

Bu amaçla, sistemden alınan veriler, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi sistemlerinin uygulanmasında kullanılmaktadır.

Dati Yatırım Holding A.Ş. çalışanlarının kendi performansları ve gelişimleri ve kariyerleri üzerinde sorumluluk sahibi olmaları beklenmektedir. Bu doğrultuda çalışanlarımızın sürekli öğrenme arzusu taşıması, astlarının ve takım arkadaşlarının gelişimine destek olması ve değişim gerekliliklerine uyum göstermesi en önemli performans göstergeleridir.

Kariyer Planlama ve Eğitimler

Dati Yatırım Holding A.Ş. olarak, hedefe ulaşmanın kişisel gelişimin devamlılığı ile olabileceğini düşündüğümüzden, çalışanlarımıza hedeflerimize yönelik dönemsel eğitim programları uygulanmaktadır.

Çalışanlarımızın görevlerini hem en verimli şekilde yapabilmeleri, hem de keyif alarak çalışabilmeleri için sürekli öğrenebilecekleri ve gelişebilecekleri iş ortamları yaratmak temel insan kaynakları politikalarımız arasında yer almaktadır. Bu çerçevede eğitimlerle iş ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve mevcut performansı artırmaya yönelik sonuçlar yaratmayı hedeflemekteyiz.

Eğitimler ile çalışanlara:

 • İnisiyatif kullanma
 • Yaratıcılık
 • Esneklik
 • Öğrenme İsteği
 • Gelişme potansiyeli
 • Hedefleri anlama ve sahip çıkma
 • Sistemi anlama ve sistem düşüncesi
 • Katılımcılık
 • Farklılıkları kabul etme
 • Problem çözme becerisi
 • İleri dönük düşünme
 • Olumlu düşünme eğilimi
 • Analiz yeteneği
 • Sorumluluk sahibi olma
 • İş birliği
 • İletişim ve ikna becerisi sağlamaktayız.

 

Çalışanlarımızdan beklediklerimiz:

 • İşini kendisinin tasarlaması ve uygulaması
 • Esnek davranması
 • İnisiyatif kullanması
 • Kendi performansını ölçmesi
 • Sistemi geliştirmesi
 • Holding ihtiyaçları konusunda duyarlı olması
 • Harekete geçmesi ve sonuçlandırmasıdır.